En væltet dumper 😱� I disse dage er det netop denne…

En væltet dumper 😱�
I disse dage er det netop denne udfordring vores brandfolk på Falck Tåstrup står med, da de i samarbejde med NCC øver deres beredskabsplan og udvider vores viden på området.

Vi er altid klar på en lidt anderledes udfordring, som kan være med til at styrke beredskabsplanen hos virksomhederne i vores område og samtidig gøre os klogere på hvordan vi bedst håndtere de atypiske hændelser. 💪

Kan være et billede af udendørsKan være et billede af udendørsKan være et billede af udendørsKan være et billede af udendørsNCC

Hvornår har du sidst givet jeres beredskabsplan et ”servicetjek”❓

Vores kolleger i NCC Råstoffer fik i dag testet, om vi er klar parat, hvis ulykken pludselig rammer os. I morges blev medarbejderne i Reerslev Grusgrav mødt af synet af en væltet dumper og en fastklemt medarbejder (dukke). Inden for ganske få minutter var Beredskab 4K station Tåstrup kontaktet, og det interne kriseberedskab blev sat i gang….⚠️👷‍♀️👷‍♂️

”Den bedste måde at sikre, at beredskabet er parat til en akut situation, er ved at teste det. Fungerer det lokale beredskab, og bliver vores egne interne procedurer efterlevet? Lige så vigtigt er det, at vi får øvet os i at håndtere arbejdsulykker. Som mennesker reagerer vi nemlig ofte uhensigtsmæssigt, når der sker en ulykke, fordi vi går i panik. Men jo mere vi øver os, desto bedre rustede er vi til at håndtere en krisesituation”, siger Helle Rømer, arbejdsmiljøchef i NCC Industry.

Kender du din rolle, hvis alarmen går⁉️

#safetyfirst #arbejdsmiljø

Link til original Facebook post: https://da-dk.facebook.com/beredskab4k/posts/491120545629695