Frivillige

Beredskab 4Ks frivilligenhed består af ca. 35 frivillige mænd og kvinder, der stiller sig til rådighed for beredskabet i deres fritid og agerer ulønnet. De bliver uddannet på lige fod med det daglige beredskab.

De frivilliges primære opgave er at assisterer det daglige beredskab ved større hændelser som f.eks. store brande, miljøopgaver og klimahændelser. En gruppe af de frivillige er uddannet i ledelsesstøtte og assistere ledelsen både på skadestedet og i beredskabsstaben.

Andre aktiviteter

De frivillige understøtter lokale arrangementer i kommunerne med førstehjælpsvagter og brandvagter til bla. Greve Kommunes Skt. Hans fest på Mosede Fortet og andre større arrangementer.

Hvis du ønsker at booke de frivillige til førstehjælps- eller brandvagt kontakt info@beredskab4k.dk

Kunne du tænke dig at blive frivillig?

For yderligere information se Bliv Brandmand.