Beredskabskommissionen

Beredskab 4K er et fælleskommunalt beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Selskabet er etableret i henhold til §60 i lov om kommunernes styrelse.

Til at varetage kommunernes interesse er der nedsat en beredskabskommission der også fungerer som selskabets bestyrelse. Beredskabskommissionen nedsættes i henhold til §10 i beredskabsloven.

Beredskabskommissionen består af 13 faste medlemmer. Beredskabschefen fungerer som sekretær for beredskabskommissionen. De 13 faste medlemmer udgøres af:

  • Borgmestrene for de 4 kommuner
  • Et byrådsmedlem fra hver af de 4 kommuner
  • Kommunaldirektøren fra den kommune som varetager posten som formand
  • En repræsentant for beredskabets frivillige
  • En medarbejderrepræsentant
  • Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi
  • Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi

Formandsposten skifter i starten af en valgperiode og vælges blandt de fire borgmestre.  Valg af formand følger en alfabetisk rækkefølge, hvorfor Greve kommune varetager posten indtil næste kommunalvalg.

Politiske medlemmer

Pernille Beckmann

Formand
50 58 25 26
borgmesteren@greve.dk

Michael Ziegler

Medlem
43 59 18 00
borgmester@htk.dk

Ole Bjørstorp

Medlem
51 20 35 11
obj@ishøj.dk

Henrik Rasmussen

Medlem
47 97 40 00
borgmester@vallensbæk.dk

Vedtægter

Beredskab 4K Vedtægter

Dagsorden & Referater