Beredskabskommissionen

Beredskab 4K er et fælleskommunalt beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Selskabet er etableret i henhold til §60 i lov om kommunernes styrelse.

Til at varetage kommunernes interesse er der nedsat en beredskabskommission der også fungerer som selskabets bestyrelse. Beredskabskommissionen nedsættes i henhold til §10 i beredskabsloven.

Beredskabskommissionen består af 13 faste medlemmer. Beredskabschefen fungerer som sekretær for beredskabskommissionen. De 13 faste medlemmer udgøres af:

  • Borgmestrene for de 4 kommuner
  • Et byrådsmedlem fra hver af de 4 kommuner
  • Kommunaldirektøren fra den kommune som varetager posten som formand
  • En repræsentant for beredskabets frivillige
  • En medarbejderrepræsentant
  • Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi
  • Politidirektøren for Midt- og Vestsjællands Politi

Formandsposten skifter i starten af en valgperiode og vælges blandt de fire borgmestre.  Valg af formand følger en alfabetisk rækkefølge, hvorfor Høje-Taastrup kommune varetager posten indtil næste kommunalvalg.

Politiske medlemmer

Michael Ziegler

Formand
43 59 18 00
borgmester@htk.dk

Merete Amdisen

Medlem
29 43 30 12
mem@ishøj.dk

Henrik Rasmussen

Medlem
47 97 40 00
borgmester@vallensbæk.dk

Pernille Beckmann

Medlem
50 58 25 26
borgmesteren@greve.dk

Vedtægter

Beredskab 4K Vedtægter

Dagsorden & Referater

20210531 Ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen

20210927 Beredskabskommissionen Referat Møde 6

20211206 Beredskabskommissionen Referat Møde 7

20220301 Beredskabskommissionen Referat Møde 8

20220401 Beredskabskommissionen Referat Møde 9

20221221 Beredskabskommissionen Referat Møde 10

20230418 Beredskabskommissionen Referat Møde 11

20231220 Beredskabskommissionen Referat Møde 12

20240410 Beredskabskommissionen Referat Møde 13