Beredskab 4k

Beredskab 4K er et fælleskommunalt redningsberedskab. Beredskabet ejes af Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og blev etableret 1. januar 2020.

Beredskabet bemandes fra brandstationerne i Greve og Høje-Taastrup, hvor der altid er mindst 17 brandfolk på vagt i området, størstedelen på døgnvagt på brandstationerne. Beredskabet løser ca. 1200 opgaver om året, lige fra mindre færdselsuheld og til store langvarige brand- og kemiindsatser.

Geografisk dækker beredskabet 175 kvadratkilometer, med mere end 140.000 indbyggere. Hertil kommer en stor del af Danmarks infrastruktur går igennem dækningsområdet. Lokal og national togtrafik, letbane fra 2021 og flere motorveje, hvor særligt Køge Bugt anvendes af en stor mængde trafikanter på daglig basis.