Afbrænding


BRANDFARE!

Når vejret er godt søger mange udenfor. Det kan ses på antallet af beredskabets udrykninger i sommerhalvåret. Vis omtanke og følg vores gode råd omkring bål, grill og afbrænding i det fri.

Tjek brandfare.dk

På sitet kan du blandt andet finde gode råd til at undgå naturbrand og få overblik over, hvilke kommuner der eventuelt har afbrændingsforbud i øjeblikket. Derudover finder du brandfareindekset, der viser, hvor i landet brandfaren er størst lige nu.


Du må som udgangspunkt ikke brænde affald, haveaffald eller lignende af.

Byzoner og sommerhusområder

Det er hele året forbudt at brænde større bål af med haveaffald – dog undtaget Sankthansaften den 23 juli. Du skal i stedet kompostere dit haveaffald eller aflevere det på din kommunes genbrugspladser. Hyggebål er tilladt året rundt dvs. bålfad el. lign.

Landzoner

Afbrændingsregler afhænger af den enkelte kommune, og er du i tvivl om din kommunes regler ang. afbrænding, så kontakt din lokale kommune.

Reglerne for afbrænding i landzonerne for vores fire kommuner er beskrevet nedenfor.

 • Greve kommune tillader ikke afbrænding af haveaffald i landzoner
 • Høje-taastrup kommune tillader afbrænding af haveaffald fra egen grund i spredt bebyggelse i landzoner i perioden 1. december til 1. marts
 • Vallensbæk kommune tillader i nogle af kommunens landzoner at brænde haveaffald af fra 1. december til 1. marts. Kommunen kan oplyse, om du bor i landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor
 • Ishøj kommune tillader ikke afbrænding af haveaffald i landzoner

Vær opmærksom på at ulovlig afbrænding af haveaffald kan udløse en bøde.

Bål og Grill

Du må gerne lave et hyggebål bål i haven og i det fri, samt tænde op i grill til hygge og spisning, men vær opmærksom på, at åben ild kræver omtanke og forsigtighed.

Bål

Landets beredskaber slukker mange bål brande. Brandene opstår typisk på grund af en af følgende forhold;

 • Afstanden til brandbare overflader er for kort
 • Bålet bliver tændt forkert
 • Man har glemt at have vand i nærheden
 • Forkert håndtering af aske og gløder

Det er vigtigt at følge disse regler for mindre bål:

 • Bålet må maks. have en diameter på 120 cm eller skal placeres i et bålfad
 • Bålet skal placeres mindst 10 meter fra bygninger og mindst 15 meter fra bygninger med stråtækte tage
 • Bålet skal placeres mindst 15 meter fra træer, lyngklædte arealer samt marker
 • Bålet skal placeres mindst 15 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer
 • Ved stærk vind over 10,7 m/s er det ikke tilladt at tænde bål

For at forebygge at der opstår brand, anbefales det, at du gør følgende;

 • Anvend kun rent og tørt træ, træbriketter el. lign.
 • Haveaffald skal i byzoner som udgangspunkt ikke brændes af, men afleveres på kommunens genbrugsplads
 • Tænd ikke bål i hård vind
 • Hæld aldrig brandfarlig væske på et bål (benzin, sprit el. lign.)
 • Sluk bålet med vand og ikke sand eller jord – hav altid vand i nærheden til slukning
 • Opbyg bålet stabilt
(https://hbr.dk/guide/baal-og-ild-i-det-fri/)

Grill

 • Der må kun grilles udendørs – med mindre grillen er konstrueret til indendørs brug
 • Grillen skal placeres stabilt, og engangsgrill skal placeres på et fast underlag
 • Hæld aldrig brandfarlig væske på en tændt grill
 • Hav altid vand i nærheden til slukning i tilfælde af, at noget går galt
 • Gå først fra grillen, når den er slukket helt

Ring 1-1-2, hvis noget skulle gå galt, og bålet kommer ud af kontrol, så du ikke selv kan slukke det.

Brandsikker sankthans

Få en god og hyggelig sankthansaften og undgå at få besøg af brandvæsenet ved at tage nogle forholdsregler og have styr på brandsikkerheden.

Placering af bålet

For at holde en sikker sankthans, findes der nogen afstands anbefalinger for placering af bålet i sikker afstand til bygninger og andre omgivelser, man bør følge:

 • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 • 60 meter fra brændbare markafgrøder
 • 200 meter fra stråtækte huse, brandfarligt oplag og letantændelig bevoksning som fx. nåletræer mv.
(https://hbr.dk/guide/sankthans-baal/)

Gode råd til Sankthans

 • Vær altid opmærksom og hold opsyn med bålet
 • Forlad ikke bålet, før det er brændt ud eller slukket helt
 • Det anbefales, at du medbringer slukningsmidler til bålet – eksempelvis en spand vand
 • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet (f.eks sprit og benzin)
 • Hvis der er meget tørt eller det blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet

I tilfælde af at den uheldige situation skulle opstå, at bålet kommer ude af kontrol, så tøv ikke med at ringe 112 inden situationen udvikler sig til det værre.

Ukrudtbrænding

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i mange brande, og derfor er det en god ide at sætte sig ind i hvordan man ukrudtsbrænder korrekt.

Anbefalinger

 • Vi anbefaler, at du altid har vand inde for rækkevidde, når du bruger ukrudtsbrændere
 • Vær altid opmærksom på et eventuelt afbrændingsforbud i din kommune som også omfatter forbud mod at bruge ukrudtsbrænder
 • Brug kun ukrudtsbrænder, når planter og jord er fugtige
 • Ukrudt skal kun svitses kortvarigt og ikke egentlig brændes væk
 • Tjek altid at gløder er slukket helt
 • Gå aldrig fra en tændt eller varm ukrudtsbrænder
 • Hold god afstand til bygninger, hæk, plantværk og andet brandbart materiale