Fyrværkeri

TIL SALGSSTEDER:

Har du fået en godkendelse til salg af fyrværkeri ser vi bort fra den oplyste salgsperiode og salget må starte d.d. så længe vi får besked her om på mail: info@beredskab4k.dk


 

Det er tilladt at købe fyrværkeri fra 15. december til og med 31. december. Du må anvende fyrværkeriet fra 27. december til og med 1. januar.

Ønsker du som privatperson at holde et arrangement, hvor der bliver affyret fyrværkeri udenfor anvendelsesperioden skal du tage kontakt til en professionel fyrværker. Du finder en liste over godkendte fyrværkere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugere, skal være mærket med en CE-godkendelse og være påført brugsvejledning og sikkerhedsinstruktioner på dansk. Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugeren kaldes ligeledes konsumfyrværkeri.

Der findes forskellige former for fyrværkeri heriblandt:

 • Konsumfyrværkeri er fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af forbrugeren
 • Helårsfyrværkeri er konsumfyrværkeri der er beregnet til anvendelse hele året, herunder ligger blandt andet bordbomber, knaldperler, stjernekastere.
 • Scenefyrværkeri er pyrotekniske artikler som er beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner.
 • Professionelt fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer der er godkendt som fest- eller scenefyrværker, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

Opbevaring, salg og håndtering

 

Privat

Du må som privat forbruger maksimalt opbevare 5 kg NEM (Netto Eksplosiv Mængde) i hjemmet. NEM vægten skal stå oplyst på fyrværkeriet.

Når fyrværkeriet skal transporteres hjem fra butikken, er der ligeledes nogle regler der skal overholdes.

 • Du må i privat bil kun transportere 5 kg NEM
 • Du må i offentlige transportmidler, kun transportere 0,5 kg NEM
 • Fyrværkeri beregnes altid som farligt gods, og derfor skal fyrværkeriet altid omgås med forsigtighed når det transporteres
 • Fyrværkeriet må ikke transporteres med andet farligt gods, det vil sige at hvis du har en dunk med benzin i bilen skal den tages ud inden transport af fyrværkeri

Lovligt ubrugt fyrværkeri skal afleveres på genbrugspladsen som “farligt affald”.

Du bør orientere dig på din kommunes hjemmeside, da ikke alle genbrugspladser modtager fyrværkeri.

Detailleddet

Hvis du skal sælge eller opbevare fyrværkeri i detailleddet, kræver det en tilladelse eller en anmeldelse. Du kan anmelde/ ansøge om at sælge og opbevare fyrværkeri via virk.dk. Her finder du en digital blanket. Blanketten sendes direkte til den kommune, hvor du har ansøgt om tilladelsen, eller til Sikkerhedsstyrelsen.

Opbevaringsperioder for fyrværkeri

 • Fra den 24. november til den 14. december er det tilladt at opbevare fyrværkeri på lageret
 • Fra den 15. december til den 31. december er det tilladt at opbevare fyrværkeriet i butikken/ salgsstedet og på lageret – I denne periode det er tilladt at sælge fyrværkeri.
 • Fra den 1.januar til den 1. februar er det igen kun tilladt at opbevare fyrværkeri på lageret
 • Fra den 2. februar til den 23. november skal fyrværkeriet opbevares ved grossist/importør

Krav til salgssted i butik

Sikkerhedsstyrelsen har udformet en vejledning til butikker og salgssteder, der sælger fyrværkeri. Du kan læse mere om, salg og opbevaring og håndtering af fyrværkeri i denne folder.

Krav til indretning af salgssted i det fri

I de tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er kravene til opbevaring og indretning af salgssteder nærmere beskrevet.

 • Hent vejledningen herunder

Opbevaring af konsumfyrværkeri i container

I de tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er kravene til opbevaring nærmere beskrevet.

 • Hent vejledningen herunder

Vejledning til tekniske forskrifter 2014

Anvendelse

Privatpersoner

Bestemmelserne for anvendelse af fyrværkeri er beskrevet i Sikkerhedsstyrelsens lovgivning. Det er vigtigt, at være opmærksom på sikkerhedsafstandene samt dine omgivelser.

 • Inden affyring er det vigtigt at læse etiketten på fyrværkeriet om hvordan det skal anvendes samt de angivne sikkerhedsafstande
 • Du må ikke anvende fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. Denne afstand gælder også ved opbevaring af let antændeligt materiale som eksempelvis  halmstakke samt nåletræsbevoksninger, lyngheder og andre typer af brændbar bevoksning
 • Du må ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra landbrugsejendomme med dyrehold Du må ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold eller et område med udegående dyr
 • Du må ikke anvende raketter nærmere end 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation
 • Du må ikke anvende raketter nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning
 • I blæsevejr skal afstanden i vindretningen fordobles

OBS. Kommunen kan forbyde brug af fyrværkeri eller fastsætte særlige krav, dette kan eksempelvis være på grund af tørke eller særlig brandfare, hold derfor øje med vores hjemmeside før anvendelse.

Professionelt

Anvendelse af professionelt fyrværkeri  kræver en tilladelse, som kan søges gennem VIRK.dk. Der skal søges om tilladelse senest 14 dage før arrangementet.

Scene

Anvendelse af scenefyrværkeri skal anmeldes mindst 14 dage før arrangementet. Anmeldelse kan ske gennem VIRK.dk