Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Her under kan læses den godkendte risikobaserede dimensionering for Beredskab 4K denne blev godkendt slut 2020 og trådte i kraft 1. Januar 2021.