Kadetforløb i vores fire kommuner

Beredskab 4K tilbyder i samarbejde med Ishøj kommunes ungdomsskole et Beredskabskadet forløb for unge i 7. klasse i Ishøj kommune.

Forløbet indebærer én introuge på brandstationerne i Beredskab 4K, derefter følger en grunduddannelse som foregår en gang om ugen på en hverdagsaften. (Dag og tid kan variere på forløbende)

Forløbet afholdes én gang årligt, og tilmelding sker igennem Ishøjs ungdomsskole.

Inden 2024 er målet at dette tilbud er gældende i alle vores fire ejerkommuner, og at disse kadetforløb er med til at rekruttere unge til Beredskab 4K’s ungeenhed.