SUND FORNUFT er altid nødvendigt når man bruger åben ild!

SUND FORNUFT er altid nødvendigt når man bruger åben ild!

Beredskab 4K har besluttet at der ikke skal indføres afbrændingsforbud. Men hvorfor ikke?

Det er der to forskellige årsager til:
1) brandfare.dk viser at brandfaren i Greve Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune pt. ligger på lav til moderat.

og

2) antallet af udrykninger til naturbrand i vores område ligger på et gennemsnitligt niveau for sæsonen.

At der ikke er udstedt afbrændingsforbud, betyder også at det som udgangspunkt er lovligt at tænde bål i forbindelse med Skt. Hans på fredag, MEN….

…der skal udvises særlig påpasselighed, hvis bålet tændes. Det betyder blandt andet:

🔥 Byg kun bål på egnede områder. Det vil sige områder uden brandbart underlag og i behørig afstand til andet brandfarligt

🔥 Lav kun bål i en passende størrelse. Gør det mindre, hvis det er meget stort.

🔥 Brænd ikke haveaffald eller andet materiale, der kan resultere i flyvende gløder. Andre materialer såsom paller, møbler mv. hører ikke til på bålet.

📏 Hold bålet i god afstand af anden vegetation, træer, bygninger mv. Det betyder blandt andet mindst 200 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden let antændelig vegetation, samt øvrige brandfarlige oplag

🪣 Hav altid rigeligt med vand i nærheden. Læg en haveslange klar eller fyld nogle spande med vand.

💦 Sluk bålet helt når det forlades. Vind kan få det til at blusse op, muldlag kan antændes og forbipasserende kan blive bekymret.

Og husk på, at det er arrangørens ansvar, at sikre afbrændingen af Sankt Hansbålet foregår sikkert og forsvarligt. Og herunder også at sikre, at bålet er forsvarligt slukket inden det forlades.

Er du det mindste i tvivl? Så lad hellere være!

Skulle det ske, at uheldet alligevel er ude, så ring til 1-1-2

Yderligere information findes på: https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandsikker-bolig/sankthans/


Dette er beredskabet for Greve. Høje-Taastrup. Ishøj og Vallensbæk kommuner. Beredskabet startede den 1. januar 2020

Link til original Facebook post: https://www.facebook.com/204406998494385/posts/584206430514438