Helhedsorienteret Sagsbehandling 6. og sidste opslag i RBD…

Helhedsorienteret Sagsbehandling
6. og sidste opslag i RBD fortællingen.

For at sikre at viden deles på alle niveauer i beredskabet, er viden om nye
byggerier lige så vigtigt for vores brandfolk som for vores Indsatsledere.
Vi ønsker derfor at vores brandfolk kommer ud og ser de nye byggerier der opføres i vores område,
for på den måde at havde en større indsigt i det indsatstaktiske og forståelse for det traditionelle og utraditionelle byggeri. 🏢
Men ét besøg er ikke nok, derfor skal kompetencer også holdes ved lige, og derfor har vi i denne uge afholdt øvelse i Ishøj bycenter med stor fokus på adgangsveje og sluknings muligheder.
Lærringen fra disse dage vil komme til udtryk i en opdateret plan for indsats.

Arbejdet i et beredskab er en kontinuerlig proces, som kræver at vi løbende har fokus på sammenhængen mellem risikostyring, det operative-, det forebyggende- og det strategiskearbejde, samt vores RBD. Det hele hænger sammen, så derfor er det også vigtigt med læring og faglighed, på tværs.

Kan være et billede af en eller flere personer og udendørsKan være et billede af en eller flere personerKan være et billede af 1 person og udendørs

Link til original Facebook post: https://da-dk.facebook.com/beredskab4k/posts/482645939810489