PRESSEMEDDELELSE

Samarbejde mellem beredskaber øger robustheden

De 2 kommunale beredskaber, Beredskab Øst og Beredskab 4K, indgår i et nyt samarbejde, der sikrer borgerne hurtig hjælp og øger robustheden ved flere samtidige hændelser, større brande og ulykker.

Samarbejdet mellem de to kommunale beredskaber har altid været godt og gensidigt, men med den nye aftale er det formelle grundlag på plads for yderligere at styrke samarbejdet.

Samarbejdsaftalen sikrer, at de to beredskaber gensidigt kan støtte og sikre hinanden med hurtig assistance.

Begge beredskaber råder over et robust beredskab, og råder over specialmateriel, der fremadrettet kan blive anvendt i begge beredskabers områder. Det kan også være tale om assistance mellem beredskaberne ved flere hændelser, der skal håndteres på én gang og som kræver ekstra mandskab og materiel. Endvidere indeholder aftalen, at Beredskab 4K kan trække på ledelsesstøtte fra Beredskab Øst. Det kan f.eks. være ved behov for flere indsatsledere eller decideret ledelsesstøtteplatform med drone ved særlige eller større skadesteder.

”Med den nye aftale udnytter vi den høje faglighed og stadfæster det gode og tætte samarbejde. Den gensidige anvendelse af særlige ressourcer og kompetencer sikrer, den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne, som understøtter et fortsat højt serviceniveau til gavn for borgerne”, siger Rasmus Storgaard, beredskabsdirektør i Beredskab Øst.

”Den formelle aftale understreger de tætte bånd der længe har eksisteret mellem de kommunale beredskabsenheder. Det er kun helt naturligt at vi arbejder sammen om de ressourcer vi hver især besidder, både når det kommer til den operative opgaveløsning og i forbindelse med udvikling af beredskabet i fremtiden”, udtaler Dennis Ottosen, beredskabschef i Beredskab 4K.

Det bliver den fælles vagtcentral ved Hovedstadens Beredskab som i praksis skal håndtere aftalen. Vagtcentralen dækker størstedelen af beredskaberne på Sjælland og betjener ca. 1/3 del af befolkningen og håndterer ca. 40% af alle udkald i Danmark. Aftalen beskriver også afregning for ydelserne mellem de 2 beredskabsenheder.

For yderligere kommentarer kontakt:

Beredskab Øst, Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard, tlf. 29 32 50 99

Beredskab 4K, Beredskabschef Dennis Ottosen, tlf. 40 38 26 01

Bagrund

Beredskabernes opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Beredskab Øst er beredskabet i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. Beredskab Øst dækker 280.000 borgere fra 4 stationer.

Beredskab 4K er beredskabet i Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Beredskab 4K dækker 140.000 borgere fra 2 stationer.

Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard og Beredskabsdirektør Dennis Ottesen indgår aftalen, flankeret af mandskab og køretøjer fra begge beredskaber på brandstationen i Taastrup. Foto: Beredskab Øst

Beredskabsdirektør Rasmus Storgaard og Beredskabsdirektør Dennis Ottesen indgår aftalen, flankeret af mandskab og køretøjer fra begge beredskaber på brandstationen i Taastrup. Foto: Beredskab Øst