Timeline photos

Vi gør hvad vi kan for at følge med udviklingen. 🚒🎓🚎🚛

I de fire kommuner vi dækker kommer der flere store lager- og produktionsvirksomheder, som igen medfører flere lastbiler på vejene.
Suppleret med en grøn omstilling ⚡️🌪⛽️ af samfundet, der medfører andre drivmidler end det vi allerede kender, er det nødvendigt og vigtigt at vi holder os skarpe med ny og opdateret viden.

Heldigvis har en af vores virksomheder i området en stor indsigt i hvad der rører sig indenfor udviklingen på lastbilområdet.
Vi har derfor brugt tre dage hos Scania Danmark, hvor vores mandskab er blevet introduceret for de muligheder og udfordringer som udviklingen medfører.

Tak til Scania Danmark og deres engagerede medarbejdere for nogle gode og indsigtsfulde dage!


Skiftet fra diesellastbiler til el-lastbiler, byder på nye arbejdsmetoder for de medarbejdere i beredskabet, som skal kende til korrekt håndtering af el-lastbilerne, i tilfælde af ulykker på vejene, hvor køretøjerne er involverede.

I den forbindelse har Scanias uddannelsesafdeling i starten af august, afholdt et kursus med fokus på funktion og sikkerhed for 4K beredskabet i Tåstrup, Greve, Solrød og Ishøj.

Deltagerne fik på kurset det nødvendige kendskab til el-lastbilerne og de sikkerhedsprocedurer der skal følges ved arbejdet med denne type køretøjer.

Link til original Facebook post: https://www.facebook.com/204406998494385/posts/386925130242570